Human Resources Policy

İnsan Kaynakları Politikaları

En önemli sermayenin insan kaynağı olduğunu bilen Tork Makina, İK Politikası; “mesleğinde uzman, motivasyonu yüksek, sosyal yetkinliğe sahip, katma değer yaratan çalışan profili oluşturmak, insan kaynağını doğru yönetmek, yönlendirmek ve geliştirmek” üzerine kurulmaktadır.

İNSAN KAYNAKLARI PRENSİPLERİMİZ

• Doğru kişilerin doğru pozisyonlarda istihdamını sağlamak,

• Yeni pozisyonlar için öncelikle kendi içerisindeki insan kaynağını değerlendirmek,

• Çalışanların bilgi ve yeteneklerine uygun görevler almasını sağlamak,

• Her kademedeki çalışanların moral ve motivasyonunu en üst düzeyde tutmak, aile bilinci oluşturmak,

• İşçi sağlığı ve güvenliği açısından sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir çalışma ortamı oluşturmak,

• Üniversite öğrencilerine staj imkanı sunmak,

• Açık iletişim ortamı sağlamak,

• Personelin tüm özlük haklarını korumak ve geliştirmek.